De toekomst van het adverteren is afhankelijk van datagegevens

Het woord Identiteit komt van het Latijnse woord ‘identicus‘ en ‘ficare’, ‘identiek maken’. Het concept van iets identiek maken is ongelofelijk belangrijk in adverteren. Hoe kunnen we gepersonaliseerde en aanvullende content aanbieden als we niet eens weten met wie communiceren? Hoeveel identiteit is opgebouwd uit gedrag, interactie en mediaconsumptie uit de digitale wereld versus de hoeveelheid identiteit uit het werkelijke leven? Dit is meer dan we zelf denken, maar we kunnen ons zelf altijd overtreffen. De manier waarop we een identiteit meten is uiterst onnauwkeurig en laakt robuustheid. De toekomst van de identiteit ligt in het digitaliseren van de fysieke wereld en de wijze waarop we omgaan met de opslag en beheer van persoons- of datagegevens en identiteiten zal transparant moeten worden.

In een wereld waar alle objecten met elkaar zijn gekoppeld, is het voordeel voor de consument duidelijk. Stel je voor, dat door herhaaldelijk gebruik, de ijskast doorkrijgt welk eten en drinken wordt geconsumeerd en wanneer. De ijskast kan dan zorgen dat altijd alles op voorraad is. Op het zelfde moment kunnen dezelfde ijskasten informatie doorgeven op abstracter niveau zodat inzicht verkregen wordt in consumptie per straat of regio. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld bezorgingen van goederen beter worden ingeplant.

shutterstock_image_privacy-smallMet toegang tot deze informatie kunnen adverteerders beter inzicht krijgen in de gebruiken van de consumenten. Hierdoor kan meer relevante en meer persoonlijke informatie worden verstuurd aan iedere consument. De huidige situatie, waarin passief data wordt verzameld en ingezet, zal niet voldoende zijn om de keuze van de consument positief te beïnvloeden. Maar begrijpt deze consument ook dat betere profieldata ook betere en meer relevante content oplevert? Het is dus van belang om persoons- of datagegevens in de digitale wereld goed te beheren zodat deze tenchnologie ingezet kan worden in de fysieke wereld.

Voor sommige lijkt dit een eng plaatje. Waar liggen de grenzen tussen publieke en private datagegevens? Het is noodzakelijk om betere systemen te ontwikkelen die voldoen aan de wensen en behoeften van de consument of object van de consument. Maar is dit mogelijk, in de huidige situatie waar op honderden verschillende systemen bijvoorbeeld je inlog-gegevens opgeslagen staan, je eigen identiteit te waarborgen?

Schermafbeelding 2012-01-02 om 16.51.30De mogelijkheid om beter inzicht te krijgen in de gegevens van miljoenen huishoudens zal een enorme boost geven aan de technologie om gegevens van specifieke objecten te identificeren in de fysieke wereld.

Deze verschuiving zal invloed hebben op de manier waarop zowel de consument als de producent kijken naar advertising. Hoe kunnen we de informatie aanleveren waarbij de consument het meest gebaat is. Door dit te realiseren kunnen we de vervuiling van data minimaliseren, de kwaliteit van de berichtgeving significant verhogen en de beleving bij de consument vergroten. Om de uiteindelijke WOW-factor voor gepersonaliseerde reclame te creëren zal eerst een transparante en degelijke manier gevonden moeten worden om de profielgegevens te beheren en te beschermen.

Gerelateerd nieuws