Privacy by Design

Privacy by Design zit bij ons in het bloed. Wij zijn van mening dat elk project met deze eerste stap moet beginnen, en dat is Privacy for Design. Dit is niet alleen om persoonlijke gegevens te beschermen, maar zodra persoonlijke gegevens zijn beschermd, kunnen persoonlijke gegevens worden gebruikt om geautomatiseerde campagnestromen te optimaliseren.

En daarom, hoe beter u voor uw gegevens zorgt, hoe gemakkelijker het zal zijn om te gebruiken.

Privacidad por diseño

Hoe werkt Privacy by Design?

Privacy by Design bevordert de opvatting dat de toekomst van de privacy niet kan worden gegarandeerd door alleen te voldoen aan regelgevingskaders; in plaats daarvan zou privacyzekerheid idealiter de standaardmodus van een organisatie moeten worden.

De principes van Privacy by Design kunnen van toepassing zijn op alle soorten persoonlijke informatie, maar moeten met speciale kracht worden toegepast op gevoelige gegevens zoals medische informatie en financiële gegevens. De robuustheid van privacymaatregelen komt meestal overeen met de gevoeligheid van de gegevens.

Privacy by Design strekt zich uit tot een “Trilogie” van toepassingen die omvatten:

  1. informatietechnologiesystemen
  2. verantwoordelijke bedrijfspraktijken en
  3. fysieke ontwerp- en netwerkinfrastructuur.

De doelstellingen van Privacy by Design

De doelstellingen van Privacy by Design – het waarborgen van privacy en het verkrijgen van persoonlijke controle over hun eigen informatie, en voor organisaties, om een duurzaam concurrentievoordeel te behalen – kunnen worden bereikt door de 7 fundamentele beginselen te beoefenen:

De Privacy by Design (PbD) aanpak wordt gekenmerkt door proactieve, in plaats van reactieve, maatregelen. Anticipeer en voorkom privacy invasie gebeurtenissen voordat ze zich voordoen. PbD wacht niet op de risico’s te concretiseren, noch biedt het remedies om privacyschendingen op te lossen zodra ze al hebben plaatsgevonden – hun doel is om te voorkomen dat ze zich voordoen. Kortom, Privacy by Design arriveert voor het evenement, niet erna.

We kunnen allemaal zeker zijn van één ding – een standaard die leidend met zijn! Design Privacy streeft ernaar de hoogste mate van privacy te bieden door ervoor te zorgen dat persoonsgegevens automatisch worden beschermd in een bepaald IT-systeem of in een bedrijfspraktijk. Als een persoon geen actie onderneemt, blijft de privacy intact. Er is geen actie vereist van de persoon om de privacy te beschermen – het is met elkaar verbonden in het systeem, als een standaardinstelling.

Privacy by Design is ingebed in het ontwerp en de architectuur van informatietechnologiesystemen en bedrijfspraktijken. Het is niet opgehangen als een aanvulling, na het ontwikkeling. Het resultaat is dat privacy een essentieel onderdeel wordt van de kernfunctionaliteit die wordt geleverd. Privacy is een integraal onderdeel van het systeem, zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit.

Privacy by Design wil alle legitieme belangen en doelstellingen tegemoet te komen in een “win-win” situatie, niet door middel van een verouderde “als iemand wint, iemand verliest” methode, waar onnodige concessies worden gedaan.

“Iedereen wint,” niet “Als iemand wint, een ander verliest”

Privacy by Design vermijdt de hypocrisie van valse dualiteiten, zoals privacy versus veiligheid, waaruit blijkt dat het mogelijk is om beide op hetzelfde moment te behartigen.

Nadat het eerste stukje informatie in het systeem is ingebed, breidt Privacy by Design zich veilig uit gedurende de gehele levenscyclus van de betrokken gegevens – robuuste beveiligingsmaatregelen zijn essentieel voor de privacy, van begin tot eind. Dit zorgt ervoor dat alle gegevens veilig worden bewaard en vervolgens veilig worden vernietigd aan het einde van het proces, zonder vertraging.

Full Lifecycle Protection

Daarom zorgt Privacy by Design voor een veilig beheer van de informatie levenscyclus, van de wieg tot het graf, van de ene kant naar de andere.

Privacy by Design is bedoeld om alle betrokkenen te verzekeren dat welke zakelijke praktijk of technologie ook daadwerkelijk betrokken is, het daadwerkelijk werkt volgens de gestelde beloften en doelstellingen, onder voorbehoud van onafhankelijke verificatie.

Keeping It Open

De onderdelen en activiteiten blijven zichtbaar en transparant, voor gebruikers en leveranciers. Vergeet niet, vertrouwen maar controleren.

Een gebruikersgerichte aanpak behouden Bovenal vereist Privacy by Design dat architecten en operators de belangen van mensen in een hogere positie houden, maatregelen aanbieden zoals robuuste privacy-voorinstellingen, passende meldingen en het versterken van gebruiksvriendelijke opties. De gebruiker moet centraal worden gehouden in de prioriteiten.

Hoe kan Mediascope helpen?

Als je actief bent in digitale marketing, dan heb je voortdurend te maken met gevoelige klantgegevens. Vraag is: hoe ga je ermee om?

Wij vinden dat privacy centraal moet staan tijdens de ontwikkeling van nieuwe systemen en het onderhoud van de bestaande. Niet alleen vanwege wet- en regelgeving. Als je privacy respecteert zal de kwaliteit van je contactgegevens flink toenemen. Wat weer erg nuttig is voor een optimale campagne met een maximale conversie.

We kunnen helpen met het controleren van de bestaande verwerkingsprocessen, het opschonen van de database en het opzetten van geautomatiseerde campagnes, en dat allemaal binnen de privacy wet- en regelgeving.

Samen met onze partners kunnen we de verschillende aspecten van je bedrijf tegelijkertijd analyseren. Iedere partner heeft haar specialiteit, dat levert betere en vooral snellere resultaten op.

Het gaat niet alleen om geautomatiseerde stromen, maar ook om de rest van de communicatie. Elk bericht, voor elk kanaal, moet voldoen aan de voorschriften.

We zorgen dat je bestaande systemen worden gekoppeld. Hierdoor hoef je geen dure investeringen te doen. We werken met alle bekende systemen voor de meest effectieve communicatie met de klant.

Met onze oplossingen zit je altijd goed wat betreft de bescherming van persoonsgegevens. Wij zorgen er voor dat alle klantgegevens altijd veilig bewaard worden.

featured

De geschiedenis van Privacy by Design

Privacy by Design is een concept dat in de jaren ’90 is ontwikkeld om de steeds toenemende en systematische effecten van informatie- en communicatietechnologieën en grootschalige netwerkdatasystemen aan te pakken.

Aanvankelijk werd de ontwikkeling van Privacy Enhancement Technologies (PET) gezien als een oplossing.

Vandaag realiseren we ons dat een meer substantiële aanpak nodig is – uitbreiding van het gebruik van PETs tot PETs Plus – door het nemen van een “WIN-WIN” methode (totale functionaliteit), in plaats van “WIN-LOSE”. Dit is de “Plus” in de PETs Plus: “iedereen wint”! Het is niet de ouderwetse voorwaarde van “een of het ander” uit het model “als iemand wint, een ander verliest” (een valse dualiteit).