Privacy by Design

Privacy by Design zit bij ons in het bloed. Wij zijn van mening dat elk project met deze eerste stap moet beginnen, en dat is Privacy for Design. Dit is niet alleen om persoonlijke gegevens te beschermen, maar zodra persoonlijke gegevens zijn beschermd, kunnen persoonlijke gegevens worden gebruikt om geautomatiseerde campagnestromen te optimaliseren.

En daarom, hoe beter u voor uw gegevens zorgt, hoe gemakkelijker het zal zijn om te gebruiken.

Privacidad por diseño

Hoe werkt Privacy by Design?

Privacy by Design bevordert de opvatting dat de toekomst van privacy niet alleen kan worden gewaarborgd door te voldoen aan regelgevende kaders, maar dat privacy de standaardwerkwijze van een organisatie moet worden.

De principes van Privacy by Design kunnen worden toegepast op alle soorten persoonlijke informatie, maar moeten met name worden toegepast op gevoelige gegevens zoals medische informatie en financiële gegevens. De robuustheid van privacymaatregelen wordt meestal geëvenaard door de gevoeligheid van de gegevens.

Privacy by Design strekt zich uit tot een “trilogie” van toepassingen die het volgende omvatten:

  1. informatietechnologiesystemen
  2. verantwoord ondernemen
  3. fysieke ontwerp- en netwerkinfrastructuur.

De doelstellingen van Privacy by Design

De doelen van Privacy by Design – het waarborgen van privacy en het verkrijgen van persoonlijke controle over iemands informatie, en voor organisaties, het verkrijgen van een duurzaam concurrentievoordeel – kunnen worden bereikt door het toepassen van de 7 Fundamentele Principes:

De Privacy by Design (PbD)-aanpak wordt gekenmerkt door proactieve in plaats van reactieve maatregelen. Anticipeer en voorkom privacy invasie gebeurtenissen voordat ze zich voordoen. PbD wacht niet op de risico’s te concretiseren, noch biedt het remedies om privacyschendingen op te lossen zodra ze al hebben plaatsgevonden – hun doel is om te voorkomen dat ze zich voordoen. Kortom, Privacy by Design komt vóór het evenement, niet erna.

We kunnen allemaal zeker zijn van één ding – een standaard die leidend met zijn! Design Privacy streeft ernaar de hoogste mate van privacy te bieden door ervoor te zorgen dat persoonsgegevens automatisch worden beschermd in een bepaald IT-systeem of in een bedrijfspraktijk. Als een persoon geen actie onderneemt, blijft de privacy intact. Er is geen actie vereist van de persoon om de privacy te beschermen – het is met elkaar verbonden in het systeem, als een standaardinstelling.

Privacy by Design is ingebed in het ontwerp en de architectuur van informatietechnologiesystemen en bedrijfspraktijken. Het is niet opgehangen als een aanvulling, na het ontwikkeling. Het resultaat is dat privacy een essentieel onderdeel wordt van de kernfunctionaliteit die wordt geleverd. Privacy is een integraal onderdeel van het systeem, zonder de functionaliteit ervan aan te tasten.

Privacy by Design streeft ernaar om alle legitieme belangen en doelstellingen op een “win-win” manier te behartigen, niet via een ouderwetse “iemand wint, iemand anders verliest” methode, waarbij onnodige concessies worden gedaan.

“Iedereen wint”, niet “Als iemand wint, verliest iemand anders”.

Privacy by Design vermijdt de hypocrisie van valse dualiteiten, zoals privacy versus veiligheid, door aan te tonen dat het mogelijk is om beide tegelijk te hebben.

In het systeem zijn ingebed voordat het eerste stukje informatie is verzameld. Privacy by Design strekt zich veilig uit over de gehele levenscyclus van de betrokken gegevens – robuuste beveiligingsmaatregelen zijn essentieel voor privacy, van begin tot eind. Dit zorgt ervoor dat alle gegevens veilig worden bewaard en aan het einde van het proces zonder vertraging worden vernietigd.

Bescherming tijdens de volledige levenscyclus

Privacy by Design zorgt daarom voor een veilig beheer van de levenscyclus van informatie, van de wieg tot het graf, van het ene uiteinde tot het andere.

Privacy by Design wil alle belanghebbenden ervan verzekeren dat welke bedrijfspraktijk of technologie dan ook, deze daadwerkelijk werkt in overeenstemming met de verklaarde beloften en doelstellingen, onderworpen aan onafhankelijke verificatie.

Houd het open

De onderdelen en activiteiten blijven zichtbaar en transparant, voor gebruikers en leveranciers. Vergeet niet, vertrouwen maar controleren.

Een gebruikersgerichte aanpak behouden Bovenal vereist Privacy by Design dat architecten en operators de belangen van mensen in een hogere positie houden, maatregelen aanbieden zoals robuuste privacy-voorinstellingen, passende meldingen en het versterken van gebruiksvriendelijke opties. De gebruiker moet centraal worden gehouden in de prioriteiten.

Hoe kan Mediascope helpen?

Als je actief bent in digitale marketing, heb je voortdurend te maken met gevoelige klantgegevens. De vraag is: hoe ga je ermee om?

Wij vinden dat privacy centraal moet staan bij de ontwikkeling van nieuwe systemen en het onderhoud van bestaande systemen. Niet alleen vanwege wetten en regels. Als je privacy respecteert, zal de kwaliteit van de persoonlijke gegevens van je contacten aanzienlijk toenemen. Dit is erg handig voor een optimale campagne met maximale conversie.

We kunnen je helpen om bestaande verwerkingsprocessen te controleren, de database op te schonen en geautomatiseerde campagnes op te zetten, en dat alles binnen de privacywet- en regelgeving.

Het gaat niet alleen om geautomatiseerde stromen, maar ook om de rest van de communicatie. Elk bericht, voor elk kanaal, moet voldoen aan de voorschriften.

We zorgen dat je bestaande systemen worden gekoppeld. Hierdoor hoef je geen dure investeringen te doen. We werken met alle bekende systemen voor de meest effectieve communicatie met de klant.

Met onze oplossingen zit je altijd goed wat betreft de bescherming van persoonsgegevens. Wij zorgen er voor dat alle klantgegevens altijd veilig bewaard worden.

featured

hoe beter je voor je gegevens zorgt,
hoe gemakkelijker het zal zijn om ze te gebruiken.

De geschiedenis van Privacy by Design

Aanvankelijk werd de ontwikkeling van Privacy Enhancement Technologies (PET) gezien als een oplossing.

Vandaag realiseren we ons dat een meer substantiële aanpak nodig is – uitbreiding van het gebruik van PETs tot PETs Plus – door het nemen van een “WIN-WIN” methode (totale functionaliteit), in plaats van “WIN-LOSE”. Dit is de “Plus” in de PETs Plus: “iedereen wint”! Het is niet de ouderwetse voorwaarde van “een of het ander” uit het model “als iemand wint, een ander verliest” (een valse dualiteit).