Privacy by Design als onderdeel van de AVG

Alle Nederlandse bedrijven en overheidsinstellingen zijn verplicht gesteld, per 25 Mei 2018, om volledig te voldoen aan de eisen van de wet- en regelgeving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG Privacywet). Mediascope heeft een stappenplan ontwikkeld speciaal voor het gebruik van persoonsgegevens van (potentiele) klanten. In dit stappenplan “10 Stappen naar Privacy”, worden de basis-stappen beschreven om tot een organisatie te komen die voldoet aan de AVG Privacywet.

De 10 Stappen naar Privacy bestaan uit twee verschillende delen. Ten eerste, het aanmelden bij het AVG. Dit wordt uitgevoerd door het management van de organisatie met als doel om het bedrijf als geheel te laten voldoen aan de Privacywet. Ten tweede wordt de bewerking van privacy gevoelige gegevens, per contactmoment, beschreven en uitgelegd. Waar moet je als bedrijf of gemeente aan voldoen en waar kan de wet helpen gedurende de campagne.

Deze handleiding beschrijft de manier waarop persoonsgevens verzameld, beheerd en verwijderd worden. De handleiding geeft een praktische wijze van het verwerken van persoonsgevens per contactmoment met de gebruiker.

Hoofdvragen hierbij zijn:
– Wat zijn de doeleinden van de verwerking?
– Wat voor gegevens of soorten van gegevens worden verwerkt?
– Over welke betrokkenen of categorieën van betrokkenen worden gegevens verwerkt?
– Wie zijn de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie gegevens worden verstrekt?
– Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Lees meer op Privacy by Design of vraag meer informatie via het contactformulier.

Gerelateerd