E-mailmarketing voor resellers is voor reseller-organisaties een mogelijkheid om met e-mail marketing een marketing service aan je resellers te geven voor de verschillende productgroepen die in de markt gezet worden.

Doel voor elke reseller moet zijn dat hij meer kennis krijgt van zijn klanten om op het juiste moment het juiste aanbod te kunnen doen. Met e-mail marketing en de daarmee mogelijkerwijs gelinkte inzet van sociale media zoals Facebook, Twitter, Linkedin, etc., kan een reseller een profiel opbouwen van zijn klanten.

Zo een profiel kan, dankzij de inzet van genoemde hulpmiddelen en de juiste software, op verschillende manieren opgebouwd worden. Denk hierbij aan het stellen van vragen aan je klanten door bijvoorbeeld Nieuwsbrieven, genoemde sociale media, SMSen of service mededelingen. Dat laatste zijn mededelingen die elk bedrijf vrijelijk mag rondsturen aan haar klanten en waar alleen informatie verstrekt wordt over veranderingen in het bedrijf, bijvoorbeeld een nieuw adres of telefoonnummer, een nieuwe vestiging, etc. Er zijn methodes om deze service mededelingen ook te gebruiken voor het verder perfectioneren van genoemd profiel.

Met deze profielen kan een reseller heel gerichte aanbiedingen doen aan zijn klanten. Vaak, in het begin, is het dat niet alle resellers marketing mensen in huis hebben die voor een duidelijke en opvallende communicatie zorg kunnen dragen op basis van de verzamelde profielinformatie van hun klanten. Dat biedt de moeder organisatie de mogelijkheid om sjablonen voor bijvoorbeeld Nieuwsbrieven aan te maken die beschikbaar gesteld worden aan jullie resellers op basis waarvan zij ‘hun’ boodschappen kunnen versturen aan hun klanten. In die boodschap kunnen dan weer vragen aan de klant verweven worden en elke klick op een vraag of elk antwoord of reactie van de klant per mail, SMS, sociale media e.d. leidt dan weer tot een verdere opbouw of verfijning van het profiel van die klant. De moeder organisatie wordt dan een soort ‘reclamebureau’ voor haar resellers.

In beginsel zal het merendeel van de resellers zwaar leunen op de marketing kennis van het moeder bedrijf,  maar door regelmatig gebruik van de geboden mogelijkheden leren ze de gehoste software steeds beter te gebruiken en kunnen ze zelf aan de slag met Nieuwsbrieven, Service mededelingen, SMSen en de inzet van sociale media.

Gerelateerd