Analyse van het design en de tone of voice van de site.

  • Hoe zet je gebruikersbehoefte om in een design?
  • Ondersteunt uw design de manier van werken van de eindgebruiker?
  • Hoe wordt het scherm gestructureerd teneinde een makkelijk en efficient gebruik te bewerkstelligen?

De sleutel tot de ideale website.

Het ontwerpen van een website onderscheidt zich van het ontwerp van brochures met name door het belang van een goede structuur. Het vertalen van de wensen van de eindgebruiker in een ontwerp dat eenvoudig en efficient werkt is een vak apart. Imeers het doel is dat de eindgebruiker met plezier en gemak zijn activiteiten op de site kan uitvoeren zonder te ‘verdwalen’ in de site.

Wat kan u verwachten?

Mediascope heeft tools ontwikkeld om een siteontwerp af te stemmen op de gebruiker zonder dat de ontwerper consessies hoeft te doen in het informatie aanbod.

De mogelijkheden hiertoe zijn:

  • Ontwikkeling papieren prototype van het design; deze kan worden gebruikt voor de navigatiestroom en om de ‘tone of voice’ van een site goed te kunnen bepalen.
  • Ontwikkeling technisch prototype van het design; in html wordt het design dusdanig opgemaakt dat de techneuten gelijk aan de slag kunnen met het design.
  • Gebruikers onderzoeken op verschillende aspecten als ‘klikgedrag’ , terminologie, icons en menustructuur.
  • Iteratief ontwerp: desgewenst kunnen tijdens het project test uitgevoerd worden om de gebruikersverantwoordelijkheid te bewaken.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

 

Gerelateerd