Analyse van de wensen van de eindgebruiker.

  • Hoe en waarom zal men uw site willen gebruiken?
  • Wat zijn de belangrijkste eigenschappen voor de gebruiker?
  • Hoe brengt u structuur in deze eigenschappen?

Ken uw gebruiker en zijn behoefte.

Een van de moeilijkste aspecten van een goede website bouwen is het in-kaart brengen van de behoeftes van de eindgebruiker.
De meest voorkomende valkuil is dat men werkt met een idee van wat de gebruiker wilt zonder dat daar zuiver naar gekeken is.
Mediascope kan hier de externe en ervaren partij een helder beeld scheppen.

Wat kan u verwachten?

Onze diensten bestaan uit verschillende tools die een duidelijk beeld geven van de gebruikersbehoefte bij aanvang van het project.
  • Onderzoeken; open en gesloten onderzoeken op papier of via een database.
  • Interviews; face-to-face gesprekken met eindgebruikers
  • Focus groepen; zorgvuldig geselecteerde groep van verschillende betrokken personen voor brainstormsessies.
  • Veldstudies; observaties van gedrag van eindgebruikers in specifieke situaties.
  • Evaluaties van bestaande diensten; Dit geeft een duidelijk beeld van de koppeling tussen het functionele model en het gebruikers model.
  • Taken analyse; de eindgebruiker voert bepaalde activieiten, de volgorde van deze activiteiten worden geanalyseerd.
  • Formulering van de ‘usability‘ -doelen en de gehele functionele beschrijving.

Gerelateerd